Klimatkammare

 

Om mycket små mängder av konditionerad luft behövs i luftflödeslaboratoriet eller i multifunktionslaboratoriet, fungerar klimatkammaren som en luftbuffert, ur vilken enbart den erforderliga luftmängden avleds.

 

Aggregat som Kavent BA plus, som måste kunna strypa lufttillförseln även under de mest extrema temperaturer och högavindstyrkor, testas här verklighetstroget. För detta ändamål är körning möjlig i över- och undertryck på +/-600 Pa.

 

 

Flytta markören över bilden och få reda på mer om uppbyggnaden av det visade försöket.

 

 

Bildgalleri

Vänlig klicka på en bild för att förstorad den: