Multifunktionslaboratorium

 

Denna testkammare möjliggör normenlig mätning av fläkt och motståndskurvor för filter, spjäll, kanaler etc. Även driftkurvor för kompletta enheter kan registreras här, helt automatiskt.

 

Två klimatsimuleringssystem kan leverera konditionerad luft med en luftmängd av upp till 14 000 m³/h. Denna luft med definierad lufttemperatur och luftfuktighet kan skickas direkt till ventilationsaggregaten. Dessutom används de båda klimatsystemen för att testa luft-till-vatten- respektive luftvärmeväxlare.

För termodynamiska experiment inom högeffekts områden finns en värme- och kylkrets som kanintegreras i vissadelar av FEC. I multifunktionslaboratorietfinns därför två värmeväxlare för kall-/varmvatten som kan ge en kapacitet på upp till 40/80 kW.

 

 

 

Flytta markören över bilden och få reda på mer om uppbyggnaden av det visade försöket.

 

 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att förstorad den