Ljudlaboratorium

 

Förutom ljudeffektmätningar enligt ISO 3744 till 3746, genomförs också under dessa förhållanden ljudintensitetsmätningar för ljudeffektbestämning enligt ISO 9614 eller för ljudlokalisering.

 

Beroende på aktuella krav fastställs förutom ljudtryck parallellt också varvtal, vibrationer, elektriska variabler etc. Alla mätsystem som användsi dessa tester är flyttbara och kan vid behov också användas för mätningar på plats.

 

Ljudlaboratoriet kan hyras utför användning med egna mätsystem.

 

 

 

 

Flytta markören över bilden och få reda på mer om uppbyggnaden av det visade försöket.

 


 

En överblick

Mätteknik

  • 12 kanals Orchestra mätsystem
  • 10 mikrofoner (klass 1)
  • Ljudintensitetssond
  • 300 W halvkupols högtalare
  • Olika vibrationssensorer
  • Två lasersensorer för hastighetsmätning


Testkammare

Semi-ekofritt rum, certifierad enligt ISO 3745


Användbar yta

8.4 x 6.4 x 5.2 m (L x W x H)


Vikt

Ca 450 t, fjäderupphängt


Portstorlek

4,5 x 4,0 m


Golv

  • Förhöjt golv (avtagbart), höjd 0,8 m
  • Tjocklek på kilar 45 cm
  • Isolering 40 cm


Frekvensområde

100 Hz till 12,5 kHz


Ljudeffektnivå

Enligt DIN EN ISO 3744, 3745, 3746, ISO 9614 1–3


Bakgrundsljudnivå

Garanterat bakgrundsljud 15 dB(A)

 


 

Bildgalleri

Klicka på en bild för att förstorad den: