Europeiskt patent godkänt för ProtecTor

Kampmann får officiellt upphovsrättsligt skydd

Det europeiska parlamentet har nu beviljat europeiskt patent för ProtecTor. Efter ansökan gjordes erfordrad patentprövning och nu är patentet officiellt godkänt.

 

Effektiv tandemteknik

ProtecTor är en luftridå som har en alldeles särskild luftdragning. Den har två utblåsmunstycken som är oberoende av varandra och leder ut luftströmmen i önskad riktning. Därmed undviks ineffektiv turbulens. En ouppvärmd luftridå fungerar som en stödstråle. Om fläktarnas hastighet ändras anpassar sig luftridåns luftmängd automatiskt.

 

Den uppvärmda luften kan inte bryta igenom luftridån eller försvinna till utsidan. Luftridån har en större flödeshastighet än varmluftridån, eftersom luftridån inte leds genom värmeväxlaren som i konventionella system. Luftridån fungerar som en stödstråle, vilket garanterar stabiliteten i luftstrålen och ett större penetrationsdjup.

 

Hög energisparpotential

Den speciella utformningen av luftridån ProtecTor möjliggör lägre uttagen värmeeffekt för samma avskärmningseffekt och uppnår därmed energibesparing på upp till 38 % jämfört med konventionella system.

 

Fördelar med ProtecTor

  • Skyddar mot kall- och varmluftförlust i stora hallportar
  • Med stödstråle för en stabilare luftstråle och större penetrationsdjup
  • Energibesparing på upp till 38 % jämfört med konventionella system

 

Här kan du läsa mer om ProtecTor

 

Till produktdetaljer