Värmefläkt med EC-teknik:

TOP EC och Ultra EC

Tack vare EC-teknik har luftvärmare det mest energieffektiva drivkonceptet och kan användas överallt, där energi ska sparas på lång sikt. De tysta fläktarna med böjda blad och EC-teknik ökar energieffektiviteten och komforten jämfört med AC-produkter, tack vare ett utökat varvtalsområde och steglös styrning. Ytterligare en fördel är den låga strömförbrukningen, särskilt i delbelastningsområdet.

 

Både Ultra EC och TOP EC uppfyller effektivitetskraven enligt riktlinjen 2009 / 125 / EG (ErP 2015).

 

Här finns tekniska data för effektberäkning av TOP EC och Ultra EC.

 

Styrning: En nyhet är den elektroniska varvtalsställaren med tidsstyrprogram, typ 30515, för EC-värmefläkt. Därmed kan upp till 10 värmefläktar anslutas parallellt. Även andra EC-tvåledningssystem kan anslutas. En utjämning av rumstemperaturen är möjlig via en eller flera extra sensorer.

 

Har du frågor eller vill du ha en offert, som inte är bindande?

 

Sök rådgivning nu