Central dataskyddsinformation

 

Integritetspolicy

Vi gläder oss över ditt intresse för vår hemsida. Skyddet av din integritet är mycket viktig för oss. Nedan finner du detaljerad information om hur vi hanterar dina personliga data. Policyn bygger på den europeiska dataskyddsförordningen (EU GDPR).

 

Ansvarig myndighet och rätt till information

Alla insamlade uppgifter ligger inom ansvarsområdet för

 

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 128-130
49811 Lingen, Tyskland

 

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen har du rätt till dina lagrade uppgifter för korrigering, blockering och radering. Vid frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter för information, korrigering, blockering eller radering av samt återkallelse av medgivanden som du har lämnat, kontakta:

 

Marco Schnieders

E-post: datenschutz@kampmann.de

 

Insamling, bearbetning och användning Personrelaterade data

Du kan besöka vår hemsida utan att lämna några uppgifter om din person. Då sparar vi endast anonyma åtkomstdata, t.ex. namnet på din internetleverantör, versionen på webbläsaren du använder eller namnen på filerna som du laddat ner. Dessa data utvärderas uteslutande för förbättring av vår hemsida och tillåter ingen som helst återknytning till din person.

Vi samlar endas in personuppgifter som du frivilligt uppger vid en beställning av våra produkter, vid öppnandet av ett kundkonto samt vid registrering för vårt nyhetsbrev. Utan särskilt medgivande använder vi data som du försett oss med uteslutande för att behandla och genomföra din beställning samt ev. för egna marknadsföringssyften.

 

Återgivning av personrelaterade data

Vid en beställning återges dina personuppgifter till transportföretaget som utför leveransen, i den utsträckning som krävs för att kunna utföra leverans av det beställda materialet. Vid genomförande av betalningstransaktioner lämnar vi dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som hanterar din betalning. Någon ytterligare återgivning av dina personrelaterade uppgifter till tredje part sker inte.

 

Nyhetsbrev

Vid anmälan till nyhetsbrevet används din e-postadress resp. frivilligt angivna personuppgifter enbart för översändning av nyhetsbrevet, tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrering från nyhetsbrevet.

 

Användning av Cookies

Vi använder oss av cookies på olika sidor av vår hemsida för att göra användningen av hemsidan så attraktiv som möjligt för dig ochgör att du kananvändavissa funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. De flesta cookies som vi använder raderas från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen (så kallade sessionscookies). Andra cookies blir kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen dig vid ditt nästa besök (så kallade permanenta cookies).

 

XING Share-knappen

På denna hemsida används en ”XING Share-knapp”. Vid hämtning av denna hemsida upprättas via din webbläsare kortvarigt en förbindelse till en server hos XING AG (”XING”), med vilken funktionen ”XING Share-knapp” (i synnerhet beräkning/visning av räknarvärdet) åstadkoms. XING lagrar inte några personrelaterade data från dig om hämtningen av denna hemsida. XING lagrar i synnerhet inga IP-adresser. Det görs inte heller någon utvärdering av ditt användningsbeteende avseende användningen av cookies i samband med ”XING Share-knappen”. Den i varje ögonblick aktuella dataskyddsinformationen avseende: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

FACEBOOK-funktioner

I vår onlinetjänst kommer pluginprogram från det sociala nätverket facebook.com till användning. Operatör av nätverket är Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. När du hämtar en sida försedd med ett sådant pluginprogram, upprättas automatiskt en förbindelse till en Facebook-server och därmed pluginprogrammet via din webbläsare. Samtidigt överförs information till Facebook-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad som medlem på Facebook, kopplas denna information samtidigt till ditt användarkonto där. Om du använder den erbjudna pluginfunktionen aktivt (”Gilla”-knappen eller ”kommentar” funktionen) kopplas även denna information till ditt användarkonto hos Facebook. Detta kan du endast förhindra genom att dessförinnan ha loggat ut från ditt Facebook-konto. Mer information om insamling och användning av data genom Facebook samt dina rättigheter och möjligheter att skydda din privata sfär hittar du i dataskyddsanvisningarna från Facebook (www.facebook.com).

 

TWITTER-knapp

I vår onlinetjänst kommer funktioner för nyhetsnätverket TWITTER Inc. till användning. Operatör av nätverket är Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. När du använder de erbjudna Twitter-funktionerna aktivt (”TWITTER”-knappen) kopplas ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto hos TWITTER; samtidigt skickar du en hänvisning till vår hemsida eller vårt innehåll via TWITTER. Vi kan idag inte lämna några exakta uppgifter om omfattningen av insamling och användning av data via TWITTER. Utnyttjandet av tjänsten på vår webbplats ligger därför på ditt eget ansvar. Mer information om insamling och användning av data genom TWITTER samt dina rättigheter och möjligheter att skydda din privata sfär hittar du i dataskyddsanvisningarna från TWITTER (http://twitter.com/privacy).

 

Google Analytics

På vår hemsida kommer Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (”Google”) till användning. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den genom cookies erhållna informationen om din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) överförs i regel till en server tillhörande Google i USA och lagras där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbsida avkortas dock din IP-adress dessförinnan av Google i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som följer ”Avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server hos Google i USA och avkortas där. Google använder insamlad information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om dina aktiviteter på webbplatsen och skapa ytterligare tjänster med anknytning till webbplatsanvändning och internetanvändning. Google överför också ev. denna information till tredje part, såvida detta föreskrivs av lagar eller om tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google kopplar aldrig ihop din IP-adress med andra data hos Google. Du kan förhindra installation av cookies genom motsvarande inställningar i din webbläsare; vi upplyser dock om att du i sådana fall ev. inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats fullt ut. Genom användningen av webbplatsen förklarar du dig införstådd med Googles bearbetning av data som har insamlats om dig på ovan beskrivet sätt och för ovan angivet syfte. Dessutom kan du förhindra Googles registrering av data via cookies och data relaterade uppgifter om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles bearbetning av sådana data genom att ladda ned och installera pluginprogrammet för webbläsare via länken nedan. Med tanke på diskussionen om användning av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()” och därför endast vidarebearbetar avkortade IP-adresser, för att utesluta direkt återkoppling till personer.