Juridisk information

Allmänna affärsvillkor

Nedanstående allmänna affärsvillkor (ABG) gäller i den version som var aktuell när avtalets slöts för alla våra nuvarande och framtida affärsrelationer med företag i enlighet med § 14 BGB (nedan kallad beställare).


Impressum

Uppgifter enl. § 5 TMG Kampmann GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 128-130, 49811 Lingen (Ems)


Central dataskyddsinformation

Dataskyddsinformation: Vi gläder oss över ditt intresse för vår hemsida. Skyddet av din integritet är mycket viktig för oss. Nedan finner du detaljerad information om hur vi hanterar dina personliga data.