Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I kyrkor och historiska byggnader ska de enskilda utrustningskomponenterna användas så effektivt som möjligt för att man ska uppnå ett optimalt lokalutnyttjande. I vår portfölj hittar du den passande utrustningen för varje objekt.

 

Nödvändigheten av ett genomtänkt koncept för anordning av VKV-aggregat visar sig exempelvis i styrningen av luften. Den ska utföras så att besökare i lokalerna och personal mår bra även under längre vistelser. Därför ska oangenämt drag och kall luft undvikas.

 

Vårt expertteam vet vad man ska ge akt på vid planeringen av den tekniska byggnadsutrustningen och vilken anordning som är ändamålsenlig för att förebygga bestämda problem och konsekvenser och för ett effektivt samspel mellan systemen.

 

Vi assisterar dig och har de passande komponenterna för dina behov. Tala med oss!