Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vissa kyrkor och historiska byggnader uppvisar byggkonstruktioner som ovillkorligen måste bevaras vid renovering av byggnaden. För att säkerställa detta assisterar vi dig på ett kompetent sätt vid val och placering av passande VKV-aggregat.

 

Vid planeringen måste man ta hänsyn till de givna byggkonstruktionerna. Dessutom måste man i många fall ta hänsyn till skyddet av kulturminnesmärken, som kan omfatta hela byggnaden eller enskilda byggnadsdelar.

 

I detta sammanhang föreligger det olika för- och nackdelar vid användning av t.ex. centrala eller decentrala utrustningskomponenter, som har ett mindre inflytande på planeringen, då ett avgörande i detta avseende medför följder för hela orienteringen av systemen.

 

Vi bistår dig med råd vid detta avgörande: Vi beskriver de olika möjligheterna för dig vid val och placering av VKV-utrustningarna, utan att orsaka någon inskränkning av funktionerna, och assisterar dig med den nödvändiga produkt- och planeringkunskapen.