Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I historiska byggnader får det autentiska totalintrycket inte störas av modern, visuellt iögonfallande teknik. Vi ser till att de tekniska utrustningarna integreras optimalt i miljön och medverkar till en harmonisk bild.

 

Byggnaderna inom detta användningsområde utmärker sig genom sin historiska byggstil. Därför måste man vid planeringen av den tekniska byggnadsutrustningen ge akt så att den visuella totalbilden inte störas genom en för stor kontrast mellan den ursprungliga charmen och de använda maskinerna resp. tekniken.

Därvid kan du välja mellan olika lösningar:

 

  • Val av stationer eller enheter som placeras i golvet
  • Placering av utrustningarna utom synhåll (t.ex. i en nisch eller bakom ett altare)
  • Integrering av utrustningarna i totalbilden (t.ex. genom tillbehörsdelar som luftgaller av mässing eller höljen av trä)

 

Kampmann har den nödvändiga sakkunskapen och de motsvarande produktmöjligheterna. Vi ger dig råd om val och placering av de för ditt byggprojekt lämpliga utrustningarna och assisterar dig i hänsynstagandet till den befintligabyggnaden. Vi finns vid din sida med råd och hjälp.