Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

De olika typerna av historiska byggnader medför helt olika utgångslägen och karakteristiska egenskaper, som man måste beakta vid VKV-planeringen. Vi hittar en individuell produktlösning för varje byggnad.

 

Olika typer av historiska byggnader är förutom kyrkor också museer, bibliotek, fackverkshus, borgar, kapell och källarvalv – alla med egna krav på tekniska byggnadsutrustningar.

 

På grund av den höga åldern hos kyrkor och historiska byggnadsverk präglas planeringsaktiviteterna av renovering och modernisering. Därför är möjligheterna för planering av byggnadstekniska system ofta starkt inskränkta genom bevarandeskyddet – en stor utmaning för var och en som konfronteras med särdragen för första gången.

 

Förutom restriktionerna genom bevarandeskyddet sker en påverkan genom byggnadernas inredning och utsmyckning, som kan sträcka sig från känsliga utställningsobjekt via antika altare till imponerande orglar. För att rätt uppfylla de speciella kraven måste man ta hänsyn till dessa utsmyckningsobjekt vid planeringen.

 

Här är Kampmann partnern vid din sida. Genom vår mångåriga erfarenhet inom renovering av historiska byggnader befinner vi oss i en position där vi kan hitta en individuell lösning för varje objekt. Vi betraktar varje byggnad separat och utvecklar en passande, effektiv produktlösning för ditt byggprojekt.

 

Vårt kompetenta team står gärna till ditt förfogande för vidare frågor.