Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I kyrkor och historiska byggnader är luftfuktighetsregleringen inuti byggnaden enormt viktig för att den känsliga inredningen inte ska skadas. Vi vet vilka värden som man måste hålla i olika byggnader och ger dig omfattande råd.

 

Om man inte håller sig innanför gränsvärdena för luftfuktigheten – såväl uppåt som nedåt – i de aktuella byggnaderna, kan det leda till allvarliga problem, i synnerhet när det gäller inredning och utsmyckning. Vi hjälper dig att undvika detta!

 

I exempelvis kyrkor får den relativa luftfuktigheten inte varaktigt underskrida 40 procent, eftersom träet i inredningen och orgeln annars torkar ut. För att undvika skador på orglar och andra inredningsföremål ska alltså den nödvändiga fuktigheten åstadkommas genom konstgjord luftfuktning eller målinriktad ventilation – detta är din uppgift.

 

Ytterligare exempel är böcker och skrifter i bibliotek eller konstverk i museer, som kan orsakas ofantliga skador genom felaktig luftfuktighet.

 

Vår sakkunskap kan skydda dig mot sådana fel! Vi vet vilka värden som man måste hålla i byggnader och ger dig kompetenta råd i valet av det rätta systemet. Tala med oss!