Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Religiösa funktionärer och museiinnehavare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter trots högsta kvalitet och omfattande funktioner är lätta att förstå och manövrera.

 

Manövrering och reglering av VKV- utrustningar i kyrkor och andra historiska byggnader utförs ofta av mindre teknikbevandrade personer som kyrkvärdar, präster eller museiledare.

 

Oavsett förkunskaper och beröringspunkter är vår VKV-utrustning framtagen att vara så användarvänlig som möjligt för de personer som brukar systemet.

 

Eftersom just de mindre erfarna användargrupperna oftast måste umgås med VKV- utrustningarna vid den dagliga driften, är enkel manövrering av särskild betydelse.

 

Våra produkter är intuitiva att manövrera och gör att även dessa användare enkelt kan genomföra och anpassa de nödvändiga inställningarna, och behöver inte slösa tid vid användandet av våra VKV-system.

 

Med våra kvalitetsprodukter ger vi dig möjlighet att anpassa VKV-lösningarna till de individuella behoven hos olika användargrupper och därigenom övertyga dem med användarvänlighet.

 

Du kan således förlita dig på att slutanvändarna och därmed också dina byggherrar blir nöjda på alla sätt. Därigenom har du de bästa förutsättningarna att få möjliga följduppdrag.