Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I kyrkor och historiska byggnader står effektiviteten hos VKV-systemen i fokus för varje planering. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.

 

På grund av den mycket oregelbundna användningen av lokalerna, t.ex. i kyrkor förstärkt av gudstjänster som äger rum varje vecka eller i museer genom oregelbundna utställnings- och besökstider, är kostnadsfaktorn här av särskild betydelse. Höga investeringskostnader för komplexa system står i motsatsförhållande till de ringa resp. sporadiska utnyttjandetiderna.

 

De använda systemens effektivitet kan ökas med modern reglerteknik. Detta möjliggör dessutom automatiserade uppvärmningscykler vid oregelbunden användning av lokalerna. På detta sätt slösar man inte bort någon energi och en lämplig, långsam uppvärmning kan garanteras.

 

Vår specifika Know-How och den resulterande rådgivningsprestationen bidrar till en effektiv lösning, som dina uppdragsgivare och innehavarna av systemen blir nöjda med, även långsiktigt. Vi besvarar gärna dina frågor!