Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Kyrkor och historiska byggnader

Kyrkor och historiska byggnader

Funktionell teknik diskret integrerat.

Oregelbunden användning

 

Aktuella direktiv

Garanterad energieffektivitet och besparing även vid oregelbunden användning

 

Omfattande rådgivning i frågor om landspecifika riktlinjer

I kyrkor och historiska byggnader står effektiviteten hos VKV-systemen i fokus för varje planering. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.I kyrkor och historiska byggnader står effektiviteten hos VKV-systemen i fokus för varje planering. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.
I kyrkor och historiska byggnader står effektiviteten hos VKV-systemen i fokus för varje planering. Med vår Know-How sparar du både tid och kostnader.
 
Vid planering av kyrkor och historiska byggnader står säkerheten för besökare, medarbetare och miljön i centrum. Och för att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.Vid planering av kyrkor och historiska byggnader står säkerheten för besökare, medarbetare och miljön i centrum. Och för att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.
Vid planering av kyrkor och historiska byggnader står säkerheten för besökare, medarbetare och miljön i centrum. Och för att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.

Anordningskoncept

 

Individuella lösningar

Optimal användning av lokalerna

 

Passande system för varje historisk byggnad

I kyrkor och historiska byggnader ska de enskilda utrustningskomponenterna användas så effektivt som möjligt för att man ska uppnå ett optimalt lokalutnyttjande. I vår portfölj hittar du den passande utrustningen för varje objekt.I kyrkor och historiska byggnader ska de enskilda utrustningskomponenterna användas så effektivt som möjligt för att man ska uppnå ett optimalt lokalutnyttjande. I vår portfölj hittar du den passande utrustningen för varje objekt.
I kyrkor och historiska byggnader ska de enskilda utrustningskomponenterna användas så effektivt som möjligt för att man ska uppnå ett optimalt lokalutnyttjande. I vår portfölj hittar du den passande utrustningen för varje objekt.
 
De olika typerna av historiska byggnader medför helt olika utgångslägen och karakteristiska egenskaper, som man måste beakta vid VKV-planeringen. Vi hittar en individuell produktlösning för varje byggnad.De olika typerna av historiska byggnader medför helt olika utgångslägen och karakteristiska egenskaper, som man måste beakta vid VKV-planeringen. Vi hittar en individuell produktlösning för varje byggnad.
De olika typerna av historiska byggnader medför helt olika utgångslägen och karakteristiska egenskaper, som man måste beakta vid VKV-planeringen. Vi hittar en individuell produktlösning för varje byggnad.

Luftfuktighetsreglering

 

Bevara byggsubstans

Korrekt luftfuktighet för att undvika skador

 

Hänsyn för kulturminnen och K-märkta byggnader

I kyrkor och historiska byggnader är luftfuktighetsregleringen inuti byggnaden enormt viktig för att den känsliga inredningen inte ska skadas. Vi vet vilka värden som man måste hålla i olika byggnader och ger dig omfattande råd.I kyrkor och historiska byggnader är luftfuktighetsregleringen inuti byggnaden enormt viktig för att den känsliga inredningen inte ska skadas. Vi vet vilka värden som man måste hålla i olika byggnader och ger dig omfattande råd.
I kyrkor och historiska byggnader är luftfuktighetsregleringen inuti byggnaden enormt viktig för att den känsliga inredningen inte ska skadas. Vi vet vilka värden som man måste hålla i olika byggnader och ger dig omfattande råd.
 
Vissa kyrkor och historiska byggnader uppvisar byggkonstruktioner som ovillkorligen måste bevaras vid renovering av byggnaden. För att säkerställa detta assisterar vi dig på ett kompetent sätt vid val och placering av passande VKV-aggregat.Vissa kyrkor och historiska byggnader uppvisar byggkonstruktioner som ovillkorligen måste bevaras vid renovering av byggnaden. För att säkerställa detta assisterar vi dig på ett kompetent sätt vid val och placering av passande VKV-aggregat.
Vissa kyrkor och historiska byggnader uppvisar byggkonstruktioner som ovillkorligen måste bevaras vid renovering av byggnaden. För att säkerställa detta assisterar vi dig på ett kompetent sätt vid val och placering av passande VKV-aggregat.

Dolda utrustningar

 

Okomplicerad manövrering

Visuell integrering i totalkonstruktionen

 

Användarvänlig även för oerfarna användare

I historiska byggnader får det autentiska totalintrycket inte störas av modern, visuellt iögonfallande teknik. Vi ser till att de tekniska utrustningarna integreras optimalt i miljön och medverkar till en harmonisk bild.I historiska byggnader får det autentiska totalintrycket inte störas av modern, visuellt iögonfallande teknik. Vi ser till att de tekniska utrustningarna integreras optimalt i miljön och medverkar till en harmonisk bild.
I historiska byggnader får det autentiska totalintrycket inte störas av modern, visuellt iögonfallande teknik. Vi ser till att de tekniska utrustningarna integreras optimalt i miljön och medverkar till en harmonisk bild.
 
Religiösa funktionärer och museiinnehavare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter trots högsta kvalitet och omfattande funktioner är lätta att förstå och manövrera.Religiösa funktionärer och museiinnehavare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter trots högsta kvalitet och omfattande funktioner är lätta att förstå och manövrera.
Religiösa funktionärer och museiinnehavare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter trots högsta kvalitet och omfattande funktioner är lätta att förstå och manövrera.

Nedladdning

 

Våra produkter för ditt projekt

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder lämpliga produkterna för alla utrymmen