Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Då och då får kontors- och administrationsbyggnader en ny hyresgäst. Våra flexibla allroundlösningar kan anpassas till olika användningsbetingelser och lämpar sig därför perfekt för detta användningsområde.

Nya hyresgäster har för det mesta egna föreställningar om rumsutnyttjande och genomför därför ofta en ändring av rumsplaneringen. Förutom val av effektiva produkter för VKV-system måste det totala anordningskonceptet för dessa här också kunna varieras i motsvarande mån, så att systemen kan anpassas på bästa sätt till olika särdrag. Kampmann-produkterna erbjuder dig denna flexibilitet.


Genom vår mångåriga erfarenhet inom planering och implementering av system i kontors- och administrationsbyggnader känner vi till kraven som investerare och byggherrar ställer på sådana och betjäna dem till fullo. Detta gör oss till en säker partner för dig vid utarbetandet av en långsiktigt lyckad lösning.