Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

En oundviklig beståndsdel vid planering av kontors- och administrationsbyggnader är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.

Endast då blir hela den tekniska byggnadsutrustningen garanterat integrerad i automationskonceptet under det fortsatta projektet, en grundförutsättning för energi- och kostnadseffektivitet i den löpande driften. Därigenom kan våra produkten kopplas till externa fastighetsautomationssystem eller med KaControl som självständigt automationssystem ta hand om driften.

 

Redan under planeringsfasen innan bygget påbörjas ska man bestämma nödvändiga funktioner och automatiseringsgraden för de planerade systemen. Detta möjliggör en flexibel och exakt anpassning till befintliga system för rumsautomation, t.ex. belysning, skuggning och närvarodetektering. Med oss vid din sida är detta inget problem: Hos Kampmann är KaControl den centrala reglertekniken som garanterar att de grundläggande kraven för integrering av befintlig teknik uppfylls. Vår målsättning är att ge dig möjlighet att uppnå ett övergripande homogent system, som låter sig integreras sömlöst i miljön via befintliga gränssnitt.

 

Endast så kan man säkerställa ett enkelt användande och en långsiktigt effektiv drift av VKV-systemen. Om en sådan avstämning av de enskilda delarna i den tekniska byggnadsutrustningen inte görs, föreligger en risk att dessa motverkar varandra inbördes eller till och med gör dem helt ineffektiva.

 

För dig som planerare är den flexibla och anpassningsbara reglertekniken av särskild betydelse, då den underlättar ditt arbete enormt mycket. En stor fördel som endast Kampmann-produkter kan förse dig med i denna form.