Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Genom den kontinuerliga vidareutvecklingen av isoleringstekniken minskar värmelasterna – och kylan tillåts att rycka åt sig fokus för planeringen. Våra innovativa lösningar för energieffektiva kylsystem hjälper dig med denna utmaning.

Den fortskridande utvecklingen av bygg- och energirättsliga föreskrifter och lagar leder till allt kraftigare isolerade och tätare byggnadsskal. Därigenom erhålls fördelen med mindre värmelaster under vintern. I synnerhet i kontors- och administrationsbyggnader blir dock tillförseln av kyla till lokaler allt viktigare på grund av de höga inre lasterna.

 

Vid sidan av de inre lasterna i kontorsbyggnader utgör också regionalt läge, orientering, isolering och skuggning väsentliga påverkansfaktorer på VKV-system. Vi lämnar dig inte ensam med detta komplexa sakförhållande, eftersom vi känner till kraven som den tekniska vidareutvecklingen inom VKV-sektorn för med sig. Med våra innovativa lösningar och behovsorienterade ventilations- och kylsystem assisterar vi dig för att du ska uppnå ett så energieffektivt resultat som möjligt.

 

Skaffa dig information här om våra produkter inom kylområdet.