Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

När man skissar på kontors- och administrationsbyggnader måste man utnyttja den tillgängliga platsen så effektivt som möjligt. Våra VKV-system låter sig flexibelt anpassas till byggnadskonceptet och upptar inte onödig yta.

Just i kontors- och administrationsbyggnader står effektiviteten i centrum för planeringen. Av detta skäl bör de byggnadstekniska systemen – med hänsyn tagen till befintliga arkitektoniska krav – anpassa sig till byggnadskonceptet, utan att inskränka det användbara området. Dessutom medför varje enskild lokal egna krav på klimattekniken.

 

Denna utmaning möter vi med en mångfald av alternativ, för att säkerställa en individuell, flexibel och effektiv klimatisering av dina kontors- och administrationsbyggnader. Du kan förlita dig på att vi i vårt sortiment har de optimala systemen för dina byggprojekt och att vi delar med oss av vår erfarenhet av den effektivaste placeringen av utrustningen – så att du kan ägna din uppmärksamhet åt andra uppgifter.