Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vi utnyttjar vår vid det här laget 40 år långa Know-How inom området kontors- och administrationsbyggnader till din fördel. Vår framgång betyder högsta mått av säkerhet för dig.

Våra referenser får dig att inse att vi anpassar oss efter de specifika förutsättningarna på plats i varje nytt enskilt fall och att vi optimalt kan uppfylla alla krav på teknisk utrustning för värme, kyla och ventilation. Denna flexibla gestaltningsmöjlighet för rummen är en viktig aspekt när det gäller att övertyga varje kravgrupp inom kontors- och administrationsbyggnader.

 

Våra referenser åskådliggör hur de tekniska systemen infogas visuellt i lokalerna och därmed garanterar den nödvändiga säkerheten. Våra produkter är inte bara effektiva, de anpassar sig också optimalt till olika lokala krav och blir ett med sin omgivning.

 

Du tänker: ”Förtroende är bra, kontroll är bättre”? Inga problem: För att dina uppdragsgivare ska kunna bilda sig en personlig åsikt om kvaliteten i vårt arbete förmedlar vi, som en särskild service för dig, gärna kontakt med kontaktpersoner i våra referensprojekt och ger dig på förfrågan till och med möjlighet att besöka redan genomförda projekt. Övertyga dig själv om kvaliteten hos systemen som vi implementerar!

 

Vill du ha mer information? Få mer projektspecifik information och foton för en överblick över våra referenser.