Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Individuella specialtillverkningar för ovanliga önskemål – en perfekt anpassning till byggnadsrelaterade förutsättningar.

Förutom allmänna riktlinjer ställer arkitekter och byggherrar också speciella krav på utseende, material, färger och former hos utrustningskomponenter i kontors-och administrationsbyggnader. Vi är din kompetenta kontaktperson för sådana specialfall.

 

Specialkonstruktioner kan anpassas väl till andra objekt, t.ex. inklädnader av trä eller individuellt tillverkade bröstningar. Vid behov assisterar vi de utförande företagen med egna montörer på plats.

 

En ytterligare beståndsdel i vårt utbud av prestationer är individuell anpassning av utrustningar till byggnadsrelaterade särdrag. Dit hör till exempel mätning på plats eller millimeternoggrann tillverkning av utrustningskomponenter. Våra produkter kan integreras visuellt i fasaden – och detta i många olika färger, former och material (t.ex. metall). Med vårt stöd kan du lösa även de knivigaste fall och låta dina byggherrar förundras.

 

På förfrågan producerar vi den perfekta motsvarigheten till varje begäran för att förena varje önskemål hos arkitekterna med dina tekniska krav. Således kan vi erbjuda dig skräddarsydda projektlösningar med vilka du tillfredsställer dina uppdragsgivare till alla delar. De bästa förutsättningarna för nöjda kunder.

 

Prata gärna med oss och vi kommer att hitta en individuell speciallösning för ditt fall.