Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Kraven vid kontor med stora lokaler skiljer sig betydligt från dem som små kontor ställer på planering. Detta för naturligtvis med sig konsekvenser också för planeringen av den tekniska byggnadsutrustningen. Med denna flexibla utrustning hittar du ett lämpligt systemet för varje rum.

Beroende på lokalens storlek och senare antalet medarbetare ställs det olika krav på VKV-utrustning i kontors- och administrationsbyggnader. Speciellt i stora kontorsrum är det mycket viktigt att inte endast använda de rätta komponenterna, utan också placera dem i rummet så att ett optimalt klimat garanteras ända in i varje hörn av kontoret.

 

I detta sammanhang får man dock inte glömma komforten på varje arbetsplats – det främjar arbetsklimatet. Härvid lämnar också styrningen och fördelningen av luften sitt bidrag till luftkvaliteten och temperaturen i lokalerna.

 

Även antalet medarbetare på ett kontor samt typen av kontorsutrustning spelar en avgörande roll: VKV-systemet måste dimensioneras korrekt efter de inre lasterna.

 

För detta ändamål erbjuder vi dig på förfrågan en särskild tjänst för simulering av den aktuella rumssituationen i vårt eget specialinrättade forsknings- och utvecklingscentrum, så att du kan kontrollera de specifika förutsättningarna och eventuellt anpassa utrustningen.

 

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av flexibel utrustning av kontorsbyggnader har vi omfattande möjligheter att ge dig råd och hjälp vid planeringen. Vill du veta mer? Vårt team står gärna till ditt förfogande för vidare frågor.