Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vid planering av handelskedjor har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.

 

Beaktande och uppfyllande av aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv avseende säkerhet samt tekniskt korrekt implementering är krävande men mycket väsentliga riktlinjer för planering, utförande och drift av handelskedjor. Vi bistår dig för att garantera att hänsyn tas till dessa riktlinjer vid genomförandet.

 

Förutom de allmänna riktlinjerna måste man också tänka på skillnader mellan olika länder. Okunnighet om lagar och branschdirektiv kan leda till olämplig planering, som ofta för med sig ytterligare problem.

 

Vi studerar böckerna för att planeringsfel och följdproblem ska undvikas och för att avlasta dig i möjligaste mån. Då kan du koncentrera dig på andra uppgifter.

 

För att ge dig en uppfattning om detta har vi här samlat en liten del av de lagar, normer och direktiv som måste beaktas:

 

  • ASR5 (”Tekniska regler för arbetsplatser – ventilation”)
  • DIN 10505 (”Livsmedelshygien - ventilationsanordningar för livsmedelsförsäljningsplatser”)
  • DIN EN 13053 (”Ventilation i byggnader - Centrala tekniska utrustningar för inomhusluft - Specifikationer för utrustningar, komponenter och moduler”)
  • DIN EN 15251 (”Indata för konstruktion och bestämning av energiprestanda i byggnader - Rumsluftkvalitet, temperatur, ljus och akustik”) - EEWärmeG (Tyskland), lagen om förnyelsebar energi och värme 
  • VDI 2082 (”Rumsluftteknik - Försäljningsplatser”) 
  • VDI 6022 (”Rumsluftteknik, rumsluftkvalitet - Hygienvillkor för ventilation och luftkonditionering”) 
  • EnEV (Tyskland) (”Förordning om energisparande värmeisolering och energisparande anläggningsteknik i byggnader)

 

 

Vi vill bespara dig detta arbete: I en specialavdelning har vi sammanställt ett kompetent team som kan besvara alla dina frågor kring dessa föreskrifter.