Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

När man bygger handelskedjor läggs stor tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsgynnsam. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till denna aspekt.

 

Just vid handelskedjor har man uppmärksamheten riktad på användning av effektiva system, eftersom handelskedjorna ofta inte bara förkroppsligar byggherren, utan samtidigt också innehavaren. Vi bistår dig och ser till att allt går enligt planerna.

 

För att garantera ekonomin för systemen är det nödvändigt att avstämma investerings- och driftkostnaderna mot respektive öppettider, alltså drifttiderna för systemen, då man måste ta hänsyn till alla relevanta parametrar redan under planeringsfasen.

 

Vi kan ge dig tillgång till de systemspecifika data som krävs för en korrekt ekonomikalkyl. För att möjliggöra en tillförlitlig kalkyl och erbjuda dig en komplett presentation av ekonomin matas dessa in i gängse beräkningsprogram. Då ges kritikerna ingen chans.

 

Dessutom hjälper vi dig att hitta en lämplig samtalspartner som assisterar dig vid upprättande av kalkyler.

 

Vi ger dig råd som inbegriper individuella, hållbara och ekonomiskt optimerade byggnadskoncept – så att du kan övertyga dina uppdragsgivare med en långsiktigt lyckad VKV-lösning. Du kan lita på oss!