Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

De enskilda funktionsområden som lokalerna i handelskedjor kan uppdelas i ställer helt olika krav på dig som planerare. Dessa krav måste betraktas individuellt. Med vår omfattande Know-How har vi en idealisk lösning redo för varje rum.

 

Vid sidan av rena försäljningslokaler finns det många andra områden, zoner och utrymmen som man ofta inte beaktar under det första planeringssteget – ett fatalt misstag! Dessa utrymmen fullgör olika funktioner och ställer därför helt olika krav på VKV-systemet.

 

Till dessa på skilda sätt använda utrymmen räknas bland annat kassa- och entréområdet samt lager, omklädningsrum eller uppehållsrum för medarbetare. För planering av ett optimalt system av enskilda VKV-system måste dessa betraktas individuellt. Endast så kan man uppnå en kostnadsbesparande lösning för varje användningsområde.

Exempelvis kan en ändamålsenlig kombinerande av centraliserad och decentraliserad ventilationsteknik i de aktuella funktionsområdena ge enorma fördelar – ett betydande mervärde för din planering, som också övertygar dina uppdragsgivare.

 

Förutom kostnadsbesparingar ger ett samarbete med oss också andra fördelar:

 

Genom integrering av alla systemkomponenter i ett VKV-system till en helhet garanterar vi att all utrustning är inbördes optimalt avstämda och utrustade med en övergripande reglering – det underlättar användningen enormt. En stor avlastning även för personalen.

 

Dessutom assisterar vi dig genom att fungera som central kontaktperson för fackhantverkarna och senare för innehavaren av systemet. Det gör att du inte behöver sysselsätta dig med frågor kring installation och användande av VKV-systemen och har huvudet fritt för andra uppgifter.

 

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi, vid sidan av den allmänna rådgivningsprestationen, också lämna anvisningar om andra faktorer. Vi är din konstruktionspartner, ger dig råd i alla frågor och erbjuder dig ett individuellt passande systemurval för varje krav. Vi står alltid till ditt förfogande för uppkommande frågor.