Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Användningen av energieffektiva system belönas! Som första tyska tillverkare med titeln ”Endorser in GreenBuilding” stöder vi dig i utarbetandet av en hållbar, ekonomisk lösning för ditt byggprojekt – så kan även du smycka din byggnad med det begärliga GreenBuilding-certifikatet.

 

I dessa tider när teman som klimatförändring och hållbarhet finns ständigt närvarande i nyheterna, lägger också byggindustrin ett kraftigare fokus på energisparande, effektiva system. Att skona miljön spelar också en stor roll för företagens image och ska därför ovillkorligen beaktas vid planeringen.

 

Som ett tecken på uppskattning av sådana progressiva VKV-lösningar har EU-kommissionen utfärdat det så kallade GreenBuilding-certifikatet. Det tilldelas sådana byggprojekt som uppvisar 25 procent lägre primärenergiförbrukning än de gällande lagarna i respektive EU-medlemsland. Detta adelsmärke får alltså inte vem som helst bära.

 

Kampmann är den första tyska tillverkaren som får bära titeln ”Endorser in GreenBuilding”. Därmed förpliktar vi oss att anvisa dig individuella, energimässigt optimerade byggnadskoncept. På detta sätt säkerställer vi att även dina byggprojekt – skräddarsydda för varje enskild marknad – överensstämmer med de föreskrivna standarderna för ”EU GreenBuilding”.

 

För att göra detta anspråk rättvisa och uppfylla de nödvändiga villkoren behöver du som planerare en särskild Know-How om innovativa tekniker och energisparande produktlösningar. Vi kan ge dig råd och se till att även din byggnad tilldelas GreenBuilding-certifikatet.

 

Dessutom informerar vi dig om effektivaste möjliga system för värme, kyla och ventilation och låter dig ta del av vår kunskap om hållbara och ekonomiska lösningar. Därmed befinner du dig i en position där du kan uppfylla alla krav från handelskedjorna och lägger grundstenen för att tilldelas certifikatet.