Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Handelskedjor

Handelskedjor

Individuella lösningar för den speciella köpupplevelsen!

GreenBuilding

 

Referenser

Energimässigt optimerade byggnadskoncept med certifikat

 

Kvalitet och erfarenhet lönar sig

Användningen av energieffektiva system belönas! Som första tyska tillverkare med titeln ”Endorser in GreenBuilding” stöder vi dig i utarbetandet av en hållbar, ekonomisk lösning för ditt byggprojekt – så kan även du smycka din byggnad med det begärliga GreenBuilding-certifikatet.Användningen av energieffektiva system belönas! Som första tyska tillverkare med titeln ”Endorser in GreenBuilding” stöder vi dig i utarbetandet av en hållbar, ekonomisk lösning för ditt byggprojekt – så kan även du smycka din byggnad med det begärliga GreenBuilding-certifikatet.
Användningen av energieffektiva system belönas! Som första tyska tillverkare med titeln ”Endorser in GreenBuilding” stöder vi dig i utarbetandet av en hållbar, ekonomisk lösning för ditt byggprojekt – så kan även du smycka din byggnad med det begärliga GreenBuilding-certifikatet.
 
Under flera årtionden har vi upparbetat en omfattande Know-How inom området handelskedjor. Den använder vi oss gärna av för din framgång!Under flera årtionden har vi upparbetat en omfattande Know-How inom området handelskedjor. Den använder vi oss gärna av för din framgång!
Under flera årtionden har vi upparbetat en omfattande Know-How inom området handelskedjor. Den använder vi oss gärna av för din framgång!

Teknisk dokumentation

 

Tidspress?

Rikhaltiga dokument för största möjliga avlastning

 

Överlämning i rätt tid genom kompetent stöd

Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-system ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för ditt byggprojekt, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-system ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för ditt byggprojekt, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.
Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-system ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för ditt byggprojekt, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.
 
Byggnader för handelskedjor byggs oftast på enormt kort tid. Genom vår mångåriga erfarenhet känner vi till de typiska problemen och är inställda på dem. Vi ger dig snabba och kompetenta råd och möter dig med ytterligare tidsbesparande åtgärder.Byggnader för handelskedjor byggs oftast på enormt kort tid. Genom vår mångåriga erfarenhet känner vi till de typiska problemen och är inställda på dem. Vi ger dig snabba och kompetenta råd och möter dig med ytterligare tidsbesparande åtgärder.
Byggnader för handelskedjor byggs oftast på enormt kort tid. Genom vår mångåriga erfarenhet känner vi till de typiska problemen och är inställda på dem. Vi ger dig snabba och kompetenta råd och möter dig med ytterligare tidsbesparande åtgärder.

Aktuella direktiv

 

Allt-i-ett-paket

Omfattande rådgivning i frågor om landspecifika riktlinjer

 

Reglerteknik med gränssnitt för energihanteringssystem

Vid planering av handelskedjor har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.Vid planering av handelskedjor har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.
Vid planering av handelskedjor har säkerheten för människor och miljö särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.
 
En oundviklig del vid planering av handelskedjor är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.En oundviklig del vid planering av handelskedjor är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.
En oundviklig del vid planering av handelskedjor är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.

Funktionsområden

 

Rumsklimat

Differentiering av olika krav

 

Komfortatmosfär för kunder och medarbetare

De enskilda funktionsområden som lokalerna i handelskedjor kan uppdelas i ställer helt olika krav på dig som planerare. Dessa krav måste betraktas individuellt. Med vår omfattande Know-How har vi en idealisk lösning redo för varje rum.De enskilda funktionsområden som lokalerna i handelskedjor kan uppdelas i ställer helt olika krav på dig som planerare. Dessa krav måste betraktas individuellt. Med vår omfattande Know-How har vi en idealisk lösning redo för varje rum.
De enskilda funktionsområden som lokalerna i handelskedjor kan uppdelas i ställer helt olika krav på dig som planerare. Dessa krav måste betraktas individuellt. Med vår omfattande Know-How har vi en idealisk lösning redo för varje rum.
 
I handelskedjor spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.I handelskedjor spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.
I handelskedjor spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.

Ekonomikalkyl

 

Nedladdning

 

Produkter för ditt projekt

Arbetet underlättas av kompetent rådgivning

 

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder de lämpliga produkterna för varje lösning

När man bygger handelskedjor läggs stor tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsgynnsam. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till denna aspekt.När man bygger handelskedjor läggs stor tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsgynnsam. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till denna aspekt.
När man bygger handelskedjor läggs stor tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsgynnsam. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till denna aspekt.