Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Under flera årtionden har vi upparbetat en omfattande Know-How inom området handelskedjor. Den använder vi oss gärna av för din framgång!

 

Våra referenser får dig att inse att vi anpassar oss efter de specifika förutsättningarna på plats i varje nytt enskilt fall och att vi optimalt kan uppfylla alla krav på teknisk utrustning för värme, kyla och ventilation. Vår erfarna, 15-hövdade specialavdelning har hittills utrustat mer än 17 000 filialer över hela Europa. Den flexibla gestaltningsmöjligheten för lokalerna är en viktig aspekt när det gäller att övertyga.

 

Våra referenser åskådliggör hur de tekniska systemen integreras visuellt i lokalerna och därmed garanterar den nödvändiga säkerheten. Våra produkter är inte bara effektiva, de anpassar sig också optimalt till olika lokala krav och blir ett med sin omgivning.

 

För att dina uppdragsgivare själva ska kunna bilda sig en personlig åsikt om kvaliteten i vårt arbete upprättar vi, som en särskild service för dig, gärna kontakt med kontaktpersoner i våra referensprojekt. I vissa fall kan vi även göra det möjligt att besöka och granska redan avslutade projekt. Detta ger dig möjlighet att skaffa dig en så omfattande inblick som möjligt i vårt arbete.

 

Vill du ha mer information? Klicka då här och skaffa dig mer projektspecifik information och foton för en överblick över våra referenser.