Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

I handelskedjor spelar kundernas (och medarbetarnas) välbefinnande en mycket stor roll. Det allmänna rumsklimatet har en betydande påverkan i detta avseende. Vi hjälper dig till en behaglig lösning.

 

Många helt skilda aspekter bär ansvaret för komfortfaktorn i handelskedjor. Det allmänna rumsklimatet en stor andel av detta. Det påverkas bland annat av arten av de sålda resp. utställda produkterna, eftersom produkterna som slutligen fyller största delen av rummet inte bara påverkar temperaturen, luftkvaliteten och draget i lokalen – de bestämmer också de dominerande dofterna.

 

Således har arten av rumsutnyttjande och i synnerhet produktutbudet omedelbar påverkan på kundernas komfort. Detta har naturligtvis också konsekvenser för urvalet och placeringen av VKV-utrustningar.

 

Exempelvis kräver utställning resp. försäljning av doftintensiva varor, t.ex. fisk eller ostprodukter, speciella tryckförhållanden och korrekt anordning av till- och frånluft, för att trots starkt doftande ämnen åstadkomma en neutral och för kunderna angenäm doftvärld.

 

Dessutom kan rätt temperatur i kassaområdet förebygga frånvaro orsakad av att personalen blir sjuk. En stor fördel, i synnerhet under tider med kraftig försäljning, när varje hand behövs.

 

Vi vet vad som behövs för att möjliggöra en positiv köpupplevelse för kunderna – vår Know-How säkerställer ett optimalt produkturval för dig och ett genomtänkt anordningskoncept.

Vill du veta mer? Vårt kompetenta team besvarar gärna dina frågor! Inte utan orsak är vår strävan hos Kampmann: precis mitt klimat.