Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Byggnader för handelskedjor byggs oftast på enormt kort tid. Genom vår mångåriga erfarenhet känner vi till de typiska problemen och är inställda på dem. Vi ger dig snabba och kompetenta råd och möter dig med ytterligare tidsbesparande åtgärder.

 

Kravet från många byggherrar, investerare och handelskedjorna själva är att bygga varuhus och butikslokaler på kortast möjliga tid, vilket i nästan samtliga fall leder till motsvarande tidspress vid planeringen och alla följdaktiviteter.

 

Tidsfördröjningar är oftast förbundna med höga kostnader, eftersom leveranstider regleras genom avtal. Om ett byggprojekt inte kan avslutas i rätt tid, får man i regel räkna med höga böter.

 

För att undgå dem är en fullständigt och yrkesmässigt korrekt planering oundviklig. Vi hjälper dig i detta!

 

Tack vare vår enorma erfarenhet inom området handelskedjor kan vi i konsultationen snabbt gå in på de individuella kraven på planeringen och assistera dig då det är nödvändigt, för att du utan problem ska hålla den knappa tidplanen.

 

Vår rådgivningsprestation räcker till för att klara ut allt från typiska objektövergripande problem till individuella lösningsansatser som vi tar fram åt dig. Dessutom kan du spara ännu mer tid genom våra korta leveranstider. . Du kommer att se: vi satsar allt för att möjliggöra en högklassig projektavslutning inom avtalad tid för dig. Vänd dig till oss!