Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vid planering av hotellsystem har säkerheten för hotellgäster, medarbetare och miljön särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man iaktta en mångfald av aktuella lagar, normer och direktiv. Vi befriar på ett kompetent sätt dig från detta arbete.

Beaktande och uppfyllande av aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv avseende säkerhet samt tekniskt korrekt implementering är krävande men mycket väsentliga riktlinjer för planering, utförande och drift av hotellsystem. Vi bistår dig för att garantera att hänsyn tas till dessa riktlinjer vid genomförandet.

 

Förutom de allmänna riktlinjerna måste man också tänka på skillnader mellan olika länder. Okunnighet om lagar och branschdirektiv kan leda till olämplig planering. För en perfekt planering och säkert överlåtande till representanter måste du känna till och beakta dessa riktlinjer.n

 

Vi studerar böckerna för att planeringsfel och följdproblem ska undvikas och för att avlasta dig i möjligaste mån. Då kan du koncentrera dig på andra uppgifter.

 

För att ge dig en uppfattning om detta har vi här samlat en liten del av de lagar, normer och direktiv som måste beaktas:

 

  • DIN EN 12831 (”Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov”)
  • DIN EN 13779 (”Luftbehandling - Funktionskrav på ventilations- och luftkonditioneringssystem”)
  • DIN EN 18017- 3 (”Ventilation av badrum och WC utan fönster i yttervägg - Del 3: Ventilation med fläktar”)
  • EEWärmeG (Tyskland), lagen om förnyelsebar energi och värme
  • VDI 2078 (”Beräkning av kyllast och rumstemperaturer i rum och byggnader”)
  • VDI 6022 (”Rumsluftteknik, rumsluftkvalitet - Hygienvillkor för ventilation och luftkonditionering”)
  • EnEV (Tyskland) (”Förordning om energisparande värmeisolering och energisparande anläggningsteknik i byggnader)

 

Vi vill bespara dig detta arbete: I en specialavdelning har vi sammanställt ett kompetent team som kan besvara alla dina frågor kring dessa föreskrifter. Vi assisterar dig gärna!