Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering inom hotellsektorn. Vi assisterar dig med vår specifika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.

Energieffektivitetens betydelse blir allt större och kan vid sidan av den kontinuerliga klimatförändringen framför allt förklaras av utvecklingen av energikostnaderna, som gör att innehavarens intresse för så effektiv uppvärmning, kyla och ventilation som möjligt i byggobjekt ständigt ökar. Detta leder till att man föredrar allt mer hållbara och energisparande system och produkter.

 

På grund av det stora antalet utrymmen samt att tiden och omfattningen för hur de utnyttjas varierar, spelar energieffektiviteten en särskilt viktig roll inom hotellbranschen. De speciella förhållandena på hotell kräver ett optimalt samspel mellan enskilda VKV-system, eftersom onödiga kostnader annars uppstår och energiförbrukningen kan bli oproportionerligt hög.

 

Med våra lösningar skonar du inte endast miljön, utan sparar också betydande kostnader. Därför använder vi utrustningskomponenter som motsvarar dagens tekniknivå och som har optimerats för så liten energiförbrukning som möjligt.i

 

Till exempel kan rumsregleringen kopplas till en bokningsprogramvara, för att säkerställa att endast utnyttjade hotellrum värms upp, tillförs kyla eller ventileras. Detta sparar energi, utan att orsaka en stor arbetsinsats i användande eller underhåll.

 

Våra produkter täcker behoven i energisparande tekniska system och anpassar sig individuellt till de aktuella kraven. Vi ställer gärna vår Know-How till förfogande för att som konsult bistå dig och hjälpa dig till en energieffektiv lösning. Med oss vid din sida sparar du kostnader och tid.