Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

De enskilda funktionsområden som utrymmena i ett hotell kan uppdelas i ställer helt olika krav på planeraren. Dessa krav måste betraktas individuellt.
Med vårt omfattande kunnande har vi en idealisk lösning redo för nästan varje rum.

Alla dessa olika utrymmen – från rum i olika storlekar och utföranden, som konferensrum, entréhall, lobby eller restaurangavdelning till angränsande wellnesslokaler – måste betraktas åtskilt och utrustas med individuellt utformade lösningar för VKV (värme, kyla och ventilation).

 
Vi är välbekanta med skillnaderna mellan de olika utrymmena och kan därför råda dig med avseende på deras särart, och assistera dig med ett lämpligt urval ur vår produktportfölj. Vi analyserar de lokala förutsättningarna och gör en fackmässig bedömning av vilka krav varje rum ställer på ett VKV-system.

 

Med vår mångåriga erfarenhet av att implementera fastighetsteknisk utrustning i hotellkomplex kan vi ge dig specifika råd för olika funktionsområden och utarbeta individuella lösningar. Vi förfogar över de rätta produkterna för varje rumsstorlek och planlösning, för att sörja för en hög komfortfaktor för hotellgästerna – och i slutänden också för dina uppdragsgivare.

 

Som vanligt när det gäller lösningar från Kampmann uppfyller våra produkter även här, förutom de tekniska kraven, också höga förväntningar på rumsutrustningens design och funktionalitet hos arkitekter, byggherrar och hotellgäster.


Oberoende av vilka krav dina utrymmen ställer på VKV-systemen – tillsammans hittar vi den bästa lösningen!