Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

På grund av hög komplexitet hos hotellprojekt och ständigt ökande krav uppstår det alltid tidsmässiga flaskhalsar i genomförande och planering.

Som direkt kontaktperson på plats håller vi din rygg fri.

 

Genom erfarenheterna från tidigare hotellprojekt och den därigenom förvärvade fackmässiga kompetensen kan vi erbjuda dig heltäckande handledning i varje projektfas, där olika prestationer ingår, speciellt anpassade för dina behov.e

 

Dit hör bland annat följande typer av stöd:

 

  • Konsultationssamtal med arkitekter och byggherrar för att dryfta tekniska och visuella lösningsansatserKonsultationssamtal med arkitekter och byggherrar för att dryfta tekniska och visuella lösningsansatser
  • Leverans av provaggregat för installation och besiktning i provutrymmen
  • Individuell anpassning av utrustningar till lokala förhållanden – t.ex. genom gerade hörn, urtagning för belysningar, integrerade vägguttag eller en anpassad styrning av luften
  • Passform hos de levererade produkterna genom mätning på platsen i förväg
  • Assistans till fackhantverkare före och under monteringen (service efter köpet)

 

Som direkt kontaktperson för dina fackhantverkare i alla frågor om montering och installation kan vi avlasta dig i de mest varierande problemställningar och frågor. På så sätt undviker vi tidsmässiga flaskhalsar och når tillsammans målet snabbt och effektivt.