Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Hotell

Hotell

Ditt hotell + våra system = avkopplande dagar och nätter för dina gäster.

Funktionsområden

 

Handledning på plats

Differentiering av olika krav

 

Support genom heltäckande handledning på plats

På grund av stora hallar är ekonomin mycket viktig för närings- och industribyggnader. Vi är din neutrala konsult och underlättar ditt arbete genom en heltäckande kostnadsöversikt.På grund av stora hallar är ekonomin mycket viktig för närings- och industribyggnader. Vi är din neutrala konsult och underlättar ditt arbete genom en heltäckande kostnadsöversikt.
På grund av stora hallar är ekonomin mycket viktig för närings- och industribyggnader. Vi är din neutrala konsult och underlättar ditt arbete genom en heltäckande kostnadsöversikt.
 
På grund av hög komplexitet hos hotellprojekt och ständigt ökande krav uppstår det alltid tidsmässiga flaskhalsar i genomförande och planering.På grund av hög komplexitet hos hotellprojekt och ständigt ökande krav uppstår det alltid tidsmässiga flaskhalsar i genomförande och planering.
På grund av hög komplexitet hos hotellprojekt och ständigt ökande krav uppstår det alltid tidsmässiga flaskhalsar i genomförande och planering.

Rumsautomation

 

Teknisk dokumentation

På högsta nivå

 

Omfattande dokument för största möjliga avlastning

En oundviklig del vid planering av hotell är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.En oundviklig del vid planering av hotell är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.
En oundviklig del vid planering av hotell är att redan i förväg fastställa ett koncept för hur VKV-system ska integreras reglertekniskt i den planerade driften av fastigheten.
 
Redan vid planeringen av hotell är det många detaljer och krav som måste beaktas.Redan vid planeringen av hotell är det många detaljer och krav som måste beaktas.
Redan vid planeringen av hotell är det många detaljer och krav som måste beaktas.

Referenser

 

Aktuella direktiv

Kvalitet och erfarenhet betalar sig

 

Omfattande rådgivning i frågor om landspecifika riktlinjer

Under årtionden av samarbete med byggföretagare inom hotellsektorn har vi samlat en mångfald av värdefulla erfarenheter och Know-How – med denna kompetens erbjuder vi dig högsta mått av säkerhet.Under årtionden av samarbete med byggföretagare inom hotellsektorn har vi samlat en mångfald av värdefulla erfarenheter och Know-How – med denna kompetens erbjuder vi dig högsta mått av säkerhet.
Under årtionden av samarbete med byggföretagare inom hotellsektorn har vi samlat en mångfald av värdefulla erfarenheter och Know-How – med denna kompetens erbjuder vi dig högsta mått av säkerhet.
 
Vid planering av hotellsystem har säkerheten för hotellgäster, medarbetare och miljön särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man iaktta en mångfald av aktuella lagar, normer och direktiv. Vi befriar på ett kompetent sätt dig från detta arbete.Vid planering av hotellsystem har säkerheten för hotellgäster, medarbetare och miljön särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man iaktta en mångfald av aktuella lagar, normer och direktiv. Vi befriar på ett kompetent sätt dig från detta arbete.
Vid planering av hotellsystem har säkerheten för hotellgäster, medarbetare och miljön särskild stor betydelse. För att garantera detta måste man iaktta en mångfald av aktuella lagar, normer och direktiv. Vi befriar på ett kompetent sätt dig från detta arbete.

Energieffektivitet

 

Nedladdning

 

Våra produkter för ditt projekt

Energisparande system för kostnadsgynnsamma lösningar

 

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder de lämpliga produkterna för varje lösning

Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering inom hotellsektorn. Vi assisterar dig med vår specifika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering inom hotellsektorn. Vi assisterar dig med vår specifika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.
Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering inom hotellsektorn. Vi assisterar dig med vår specifika Know-How och hjälper dig att planera ett energisparande VKV-system.