Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Redan vid planeringen av hotell är det många detaljer och krav som måste beaktas.

Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-systemen ställer vi på förfrågan en mängd dokument till förfogande för ditt byggprojekt, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.

 

Några relevanta exempel:

 

  • System- och detaljritningar
  • Tekniska data
  • Kabelförläggningsplaner
  • Revisionsunderlag
  • Bruksanvisningar
  • Systembeskrivningar

 

En så omfattande dokumentation utgör en stor lättnad i den totala arbetsprocessen. Inte enbart för dig, utan också för alla andra deltagare, eftersom den tekniska dokumentationen medför att vidare avtal bortfaller eller underlättas betydligt. Tala gärna med oss!