Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i kostnadsintensiva byggprojekt, såsom närings- och industribyggnader. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energisparande VKV-system.

 

Energieffektivitetens betydelse blir allt större och kan vid sidan av den kontinuerliga klimatförändringen framför allt förklaras av de ökande energikostnaderna, som gör att innehavarens intresse för så effektiv uppvärmning, kyla och ventilation som möjligt i byggobjekt ständigt ökar. Detta leder till att man föredrar allt mer hållbara och energisparande system och produkter.

 

På grund av den för det mesta enorma totalytan spelar energieffektiviteten en särskilt viktig roll i närings- och industribyggnader. Dessa speciella förhållanden kräver ett optimalt samspel mellan enskilda VKV-system, eftersom onödiga kostnader annars uppstår och energiförbrukningen kan bli oproportionerligt hög.

 

Med våra lösningar värnar du inte endast miljön, utan sparar också betydande kostnader. Därför använder vi utrustningskomponenter som motsvarar dagens tekniknivå och som har optimerats för så liten energiförbrukning som möjligt.

 

Således blir det exempelvis möjligt att effektivt fånga upp värmen som avgår vid kylning av maskiner och använda den till uppvärmning av byggnaden, genom en ändamålsenlig sammankoppling av olika systemkomponenter. Detta sparar energi, utan att orsaka en ökad arbetsinsats i användande eller underhåll.

 

Våra produkter täcker behoven i energisparande tekniska system och anpassar sig individuellt till de aktuella kraven. Vi ställer gärna vår Know-How till förfogande för att bistå dig och hjälpa dig till en energieffektiv lösning. Därigenom sparar du kostnader och tid.