Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Komplexiteten i närings- och industribyggnader erfordrar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi finns på plats som direkt kontaktperson, för att hålla din rygg fri.

 

Genom erfarenheterna från tidigare projekt inom industrisektorn och den därigenom förvärvade fackmässiga kompetensen kan vi erbjuda dig övergripande handledning i varje projektfas, speciellt anpassade för dina behov.

 

Dit hör bland annat följande åtgärder:

 

  • Rådgivningssamtal med arkitekter och byggherrar för att dryfta tekniska och visuella lösningsansatser
  • Leverans av provaggregat för installation och besiktning i provutrymmen
  • Individuell anpassning av utrustningar till lokala förhållanden – t.ex. genom anpassade längder och en optimerad styrning av vattnet i värmesystemet
  • Passform hos de levererade produkterna genom mätning på platsen i förväg
  • Assistans till fackhantverkare före och under monteringen, av ett monteringsteam för takradiatorer från Kampmann
  • Handledning på plats för fackhantverkare (service efter köpet)
  • Och mycket mer

 

Som direkt kontaktperson för dina fackhantverkare i alla frågor om montering och installation kan vi avlasta dig när det gäller de mest varierande problemställningarna och frågorna. Tala med oss!