Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

På grund av stora hallar är ekonomin mycket viktig för närings- och industribyggnader. Vi är din neutrala konsult och underlättar ditt arbete genom en heltäckande kostnadsöversikt.

 

För att motsvara behovet och uppnå så stort utnyttjande som möjligt med så låga kostnader som möjligt, ska investerings- och driftkostnaderna ha välavvägda proportioner med hänsyn till kraven och vara avstämda till systemens nyttjandetider.

 

På grund av de olika funktionerna för närings- och industribyggnader föreligger dessutom helt olika person- och maskinrelaterade förutsättningar, som också kräver en individuell VKV-planering. Vi hjälper dig i detta!

 

Vår omfattande produktportfölj erbjuder dig olika lösningsansatser för byggnadens uppvärmning, kyla och ventilation. På grund av omfattningen av special produkter kan vi vara dig behjälpliga som neutral konsult vid en plats anpassad planering och är gärna beredda att lokalisera för- och nackdelarna med olika systemlösningar och diskutera dem med dig.

 

Denna kombination av en omfångsrik produktportfölj förenad med vår mångåriga erfarenhet ger dig en kostnadsöversikt utan luckor och skräddarsydda lösningar för de speciella kraven i ditt byggprojekt. Våra konsulter står gärna till ditt förfogande. Tala med oss!