Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Beroende på maskinutrustningarna i hallarna är helt olika faktorer utslagsgivande för en effektiv, individuellt inriktad VKV-planering. Kampmann känner till allt och assisterar dig med skräddarsydda lösningar.

 

I närings- och industribyggnader utgör den aktuella maskinutrustningen – alltså maskinernas typ, antal, drifttider (beläggning) och funktioner – en väsentlig faktor för varje planering av teknisk byggnadsutrustning, eftersom den inte enbart påverkar varje enskild byggnadsdel, utan också hela byggnaden.

 

Vi gör det tydligare för dig genom ett exempel: Om värmebehovet i en byggnad redan täcks genom inre laster, t.ex. i form av spillvärme från maskiner, är en kostnadsoptimerad uppvärmning avsedd för stilleståndstider tillräcklig. Parallellt med denna kan kyla resp. ventilation för varje utrymme vara ändamålsenlig. I bästa fall kan en del av spillvärmen från maskinerna användas också för uppvärmning av andra byggnadsutrymmen. Alla dessa överväganden och åtgärder ökar hela värmesystemets effektivitet betydligt och kan medföra kostnadsfördelar.

 

En ytterligare påverkansfaktor för VKV-planeringen är luktemissioner och damm utveckling från maskiner, som man måste ta hänsyn till vid styrning av luften och för uppvärmning resp. kylning. Här är också maskinoperatörens komfort av stor betydelse.

 

Genom vår mångåriga erfarenhet inom detta område kan vi assistera dig på bästa sätt för att ta hänsyn till samspelet mellan maskiner och medarbetare, och utveckla en optimal lösning för respektive förutsättningar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för individuella byggnader.