Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Hallar används på olika sätt och därför ställs en mängd olika krav på byggnadens tekniska utrustning. Vi hittar de lämpliga produktlösningarna åt dig.

 

Beroende av användningsändamålet skiljer sig närings- och industribyggnader mycket kraftigt från varandra när det gäller utnyttjande och totalutrustning, och detta för med sig de mest varierande krav på byggnadens tekniska utrustning. För att hitta en så effektiv lösning som möjligt måste man därför betrakta varje byggnad individuellt efter det sätt på vilket den utnyttjas.

 

Därvid spelar en mångfald av faktorer roll, vilket påverkar kraven på planeringen av den tekniska byggnadsutrustningen:

 

Hallgeometri och mått:

Dessa faktorer är relevanta för en likformig värmefördelning och man måste ta hänsyn till dem, exempelvis för att undvika dragfenomen. De påverkar värmebehovskalkylen och ska därför inte nonchaleras.

 

Maskinutrustningen och utnyttjandetiden för den:

Vid beräkningen av värmebehovet eller kyllasten är maskingenererade laster av särskild betydelse.

 

Bearbetade material och ämnen:

Dessa aspekter är viktiga påverkansfaktorer för dimensioneringen av VKV-system för ventilation. Vid exempelvis finmekanik används ofta känsliga material, för vilka det krävs att rumstemperaturerna är konstanta och vid vilka uppvirvlande damm måste undvikas.

 

Personer:

Beroende på vilket sätt personer befinner sig i rummet måste man ta hänsyn till rumstemperaturen och rumsluftens strömning och anpassa dessa till behoven.

 

Genom vår mångåriga erfarenhet är dessa påverkande faktorer bekanta för oss. Vi vet vad man måste beakta vid olika byggnadstyper och utnyttjandesätt. Vår produktportfölj erbjuder lämpliga produktlösningar för varje hall.

 

Med hjälp av vår rådgivning är du i en position där du kan analysera byggnadssituationen på bästa sätt – med utgång från detta hittar vi tillsammans motsvarande krav och assisterar dig vid planeringen och realiseringen av ditt byggprojekt. Ta kontakt med oss och vi avtalar gärna en konsultationstidplan med dig.