Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Placeringen resp. anordningen av VKV-system är i hög grad beroende av byggnadens mått och utrustningar. Vi ställer objektspecifika utförandeplaner och kopplingsvarianter till ditt förfogande, för att underlätta planeringen och för att uppnå perfektion.

 

Inom industrisektorn ställer byggnadens mått och utrustningar ofta krav på placeringen och anordningen av VKV-systemen, eftersom, förutom värmefördelningen och styrningen av luften, även planering av elkablar och vattenledningar samt luftkanaler är förbunden med stora arbetsinsatser och höga monteringskostnader.

 

För att förenkla planeringen av byggnadstekniska system en smula kan det t.ex. vara ändamålsenligt att dela upp komplexa system i olika delsystem. Således kan olika temperaturzoner eller decentraliserade singelaggregat medföra stora fördelar under installationsfasen och den senare användningen.

 

Vid sådan uppdelning i delsystem får man naturligtvis inte förlora överblicken! Just i stora närings- och industribyggnader är det enormt viktigt att skaffa sig en översikt och genomföra en så effektiv anordning och placering av enheterna som möjligt. Samtidigt måste man ta hänsyn till nödvändiga direktiv. Vi assisterar dig gärna i detta!

 

Under planeringsfasen bistår vi dig och de utförande företagen som kompetent rådgivare och kan även ställa utförandeplaner och kopplingsvarianter till ditt förfogande – på så sätt förlorar du helt säkert inte överblicken och kan inrikta dig på planeringen. Därigenom underlättas ditt arbete ännu mer.