Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Närings- och industribyggnader

Närings- och industribyggnader

Skräddarsydda lösningar avstämda till din byggnads krav.

Skillnad efter utnyttjandets art

 

Teknisk dokumentation

Använd varje halltyp optimalt

 

Rikhaltiga dokument för största möjliga avlastning

Hallar används på olika sätt och därför ställs en mängd olika krav på byggnadens tekniska utrustning. Vi hittar de lämpliga produktlösningarna åt dig.Hallar används på olika sätt och därför ställs en mängd olika krav på byggnadens tekniska utrustning. Vi hittar de lämpliga produktlösningarna åt dig.
Hallar används på olika sätt och därför ställs en mängd olika krav på byggnadens tekniska utrustning. Vi hittar de lämpliga produktlösningarna åt dig.
 
Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-systemen ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för det aktuella byggprojektet, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-systemen ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för det aktuella byggprojektet, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.
Förutom omfattande rådgivning och planering av VKV-systemen ställer vi på förfrågan en mångfald av dokument till förfogande för det aktuella byggprojektet, inte bara för att bistå dig på bästa sätt i ditt arbete, utan också för att avlasta dig kännbart.

Energieffektivitet

 

Utförandeplaner och kopplingsvarianter

Energisparande system för kostnadsgynnsamma lösningar

 

Anordningskoncept enligt byggnadsspecifikationer

Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i kostnadsintensiva byggprojekt, såsom närings- och industribyggnader. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energisparande VKV-system.Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i kostnadsintensiva byggprojekt, såsom närings- och industribyggnader. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energisparande VKV-system.
Idag står energieffektiviteten i fokus för varje planering – i synnerhet i kostnadsintensiva byggprojekt, såsom närings- och industribyggnader. Vår Know-How hjälper dig vid planeringen av ett energisparande VKV-system.
 
Placeringen resp. anordningen av VKV-system är i hög grad beroende av byggnadens mått och utrustningar. Vi ställer objektspecifika utförandeplaner och kopplingsvarianter till ditt förfogande, för att underlätta planeringen och för att uppnå perfektion.Placeringen resp. anordningen av VKV-system är i hög grad beroende av byggnadens mått och utrustningar. Vi ställer objektspecifika utförandeplaner och kopplingsvarianter till ditt förfogande, för att underlätta planeringen och för att uppnå perfektion.
Placeringen resp. anordningen av VKV-system är i hög grad beroende av byggnadens mått och utrustningar. Vi ställer objektspecifika utförandeplaner och kopplingsvarianter till ditt förfogande, för att underlätta planeringen och för att uppnå perfektion.

Maskinutrustning

 

Kostnadsoptimering

Skräddarsydda lösningar för varje belastningsintensitet

 

Högt utnyttjande med låga kostnader

Beroende på maskinutrustningarna i hallarna är helt olika faktorer utslagsgivande för en effektiv, individuellt inriktad VKV-planering. Kampmann känner till allt och assisterar dig med skräddarsydda lösningar.Beroende på maskinutrustningarna i hallarna är helt olika faktorer utslagsgivande för en effektiv, individuellt inriktad VKV-planering. Kampmann känner till allt och assisterar dig med skräddarsydda lösningar.
Beroende på maskinutrustningarna i hallarna är helt olika faktorer utslagsgivande för en effektiv, individuellt inriktad VKV-planering. Kampmann känner till allt och assisterar dig med skräddarsydda lösningar.
 
På grund av stora hallar är ekonomin mycket viktig för närings- och industribyggnader. Vi är din neutrala konsult och underlättar ditt arbete genom en heltäckande kostnadsöversikt.På grund av stora hallar är ekonomin mycket viktig för närings- och industribyggnader. Vi är din neutrala konsult och underlättar ditt arbete genom en heltäckande kostnadsöversikt.
På grund av stora hallar är ekonomin mycket viktig för närings- och industribyggnader. Vi är din neutrala konsult och underlättar ditt arbete genom en heltäckande kostnadsöversikt.

Handledning på plats

 

Ekonomikalkyl

Stöd genom heltäckande handledning på plats

 

Arbetet underlättas av kompetent rådgivning

Komplexiteten i närings- och industribyggnader erfordrar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi finns på plats som direkt kontaktperson, för att hålla din rygg fri.Komplexiteten i närings- och industribyggnader erfordrar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi finns på plats som direkt kontaktperson, för att hålla din rygg fri.
Komplexiteten i närings- och industribyggnader erfordrar en stor handledningsinsats som stöd till fackhantverkarna. Vi finns på plats som direkt kontaktperson, för att hålla din rygg fri.
 
Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom närings- och industribyggnader, och därför måste de planeras så effektivt som möjligt. Vi ställer nödvändiga detaljerade data till ditt förfogande.Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom närings- och industribyggnader, och därför måste de planeras så effektivt som möjligt. Vi ställer nödvändiga detaljerade data till ditt förfogande.
Ekonomin är alltid medelpunkten i stora byggprojekt, såsom närings- och industribyggnader, och därför måste de planeras så effektivt som möjligt. Vi ställer nödvändiga detaljerade data till ditt förfogande.

Nedladdning

 

Våra produkter för ditt projekt

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder lämpliga produkterna för varje lösning