Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Dagis och skolor

Dagis och skolor

Lust att lära i gott klimat, tack vare våra lösningar.

Säkerhet och förebyggande av olyckor

 

Referenser

Stöd vid uppfyllandet av gällande direktiv

 

Kvalitet och erfarenhet betalar sig

Vid planering av dagis och skolor måste man särskilt beakta aspekterna säkerhet och förebyggande av olyckor. Vi känner till de relevanta direktiven, specifikationerna och säkerhetsfaktorerna, och ger dig kompetent assistans i alla frågor.Vid planering av dagis och skolor måste man särskilt beakta aspekterna säkerhet och förebyggande av olyckor. Vi känner till de relevanta direktiven, specifikationerna och säkerhetsfaktorerna, och ger dig kompetent assistans i alla frågor.
Vid planering av dagis och skolor måste man särskilt beakta aspekterna säkerhet och förebyggande av olyckor. Vi känner till de relevanta direktiven, specifikationerna och säkerhetsfaktorerna, och ger dig kompetent assistans i alla frågor.
 
Genom vår mångåriga erfarenhet av planering och implementering i dagis och skolor har vi redan samlat en omfattande Know-How inom detta område. Övertyga dig själv om kvaliteten hos vårt arbete.Genom vår mångåriga erfarenhet av planering och implementering i dagis och skolor har vi redan samlat en omfattande Know-How inom detta område. Övertyga dig själv om kvaliteten hos vårt arbete.
Genom vår mångåriga erfarenhet av planering och implementering i dagis och skolor har vi redan samlat en omfattande Know-How inom detta område. Övertyga dig själv om kvaliteten hos vårt arbete.

Aktuella direktiv

 

Nödvändigheten av ventilationssystem

Omfattande rådgivning i frågor om landspecifika riktlinjer

 

Hjälp med nödvändiga argument

Vid planering av dagis och skolor står säkerheten för barnen, medarbetarna och miljön i centrum. Härmed måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.Vid planering av dagis och skolor står säkerheten för barnen, medarbetarna och miljön i centrum. Härmed måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.
Vid planering av dagis och skolor står säkerheten för barnen, medarbetarna och miljön i centrum. Härmed måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.
 
Byggande av dagis och skolor är i regel förknippad med en fast budget. Vi assisterar dig med argument inför de beslutande instanserna för att försvara en komplettering eller upprustning av VKV-systemen i ditt byggprojekt.Byggande av dagis och skolor är i regel förknippad med en fast budget. Vi assisterar dig med argument inför de beslutande instanserna för att försvara en komplettering eller upprustning av VKV-systemen i ditt byggprojekt.
Byggande av dagis och skolor är i regel förknippad med en fast budget. Vi assisterar dig med argument inför de beslutande instanserna för att försvara en komplettering eller upprustning av VKV-systemen i ditt byggprojekt.

Okomplicerad manövrering

 

Ekonomikalkyl

Lätt att använda även för oerfarna användare

 

Arbetet underlättas av kompetent rådgivning

Lärare och förskollärare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter utmärker sig genom högsta kvalitet och omfattande funktioner, och dessutom är lätta att förstå och att manövrera.Lärare och förskollärare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter utmärker sig genom högsta kvalitet och omfattande funktioner, och dessutom är lätta att förstå och att manövrera.
Lärare och förskollärare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter utmärker sig genom högsta kvalitet och omfattande funktioner, och dessutom är lätta att förstå och att manövrera.
 
Vid statligt finansierade inrättningar som dagis och skolor läggs särskild tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsbesparande. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till dessa aspekter.Vid statligt finansierade inrättningar som dagis och skolor läggs särskild tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsbesparande. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till dessa aspekter.
Vid statligt finansierade inrättningar som dagis och skolor läggs särskild tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsbesparande. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till dessa aspekter.

Nedladdning

 

Våra produkter för ditt projekt

Kataloger, monteringsanvisningar, prislistor och mer

 

Kampmann erbjuder lämpliga produkterna för varje användningsområde