Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vid planering av dagis och skolor står säkerheten för barnen, medarbetarna och miljön i centrum. Härmed måste man ta hänsyn till en mängd aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv. Vi hjälper dig på ett kompetent sätt i detta arbete.

 

Beaktande och uppfyllande av aktuella lagar, förordningar, normer och direktiv avseende säkerhet samt tekniskt korrekt implementering är krävande men mycket väsentliga riktlinjer för planering, utförande och drift av dagis och skolor. Vi bistår dig för att garantera att hänsyn tas till dessa riktlinjer vid genomförandet.

 

Förutom de allmänna riktlinjerna måste man också tänka på skillnader mellan olika länder. Okunnighet om lagar och branschdirektiv kan leda till olämplig planering, som ofta för med sig ytterligare problem.

Vi studerar böckerna för att planeringsfel och följdproblem ska undvikas och för att avlasta dig i möjligaste mån. Då kan du koncentrera dig på andra saker.

 

För att ge dig en uppfattning om detta har vi här samlat en liten del av vilka lagar, normer och direktiv som måste beaktas: 

 

  • AMEV (”Anvisningar för planering och genomförande av rumslufttekniska system för offentliga byggnader”) 
  • Brandskyddsriktlinjer (lokala)
  • DIN EN 13779 (”Luftbehandling - Funktionskrav på ventilations- och luftkonditioneringssystem”) 
  • DIN EN 15251 (”Indata för konstruktion och bestämning av energiprestanda i byggnader - Rumsluftkvalitet, temperatur, ljus och akustik”)
  • GUV-V S 1 (”Föreskrift för förebyggande av olyckor i skolor”)
  • GUV-V S 2 (”Föreskrift för förebyggande av olyckor i daginrättningar för barn”)
  • VDI 6040 (”Rumsluftteknik - Skolor - Krav)

 

I en specialavdelning har vi sammanställt ett kompetent team som kan besvara alla dina frågor kring dessa föreskrifter och garantera dig att hänsyn tas till alla direktiv.