Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Vid statligt finansierade inrättningar som dagis och skolor läggs särskild tyngdpunkt på ekonomin, planeringen måste vara effektiv och på samma gång kostnadsbesparande. Vi assisterar dig när hänsyn ska tas till dessa aspekter.

 

Om uppdragsgivarens krav på ekonomin inte uppfylls vid planering av dagis och skolor, föreligger det risk för att hela projektet tänks över på nytt och eventuellt ifrågasätts. Det gäller naturligtvis att undvika detta. Därför bistår vi dig och gör allt för att föra din planering framåt.

 

För att garantera ekonomin i dagis och skolor är det nödvändigt att avstämma investerings- och driftkostnaderna mot användningens art och varaktighet, då man måste ta hänsyn till alla relevanta parametrar redan under planeringsfasen.

 

Vi kan ge dig tillgång till de systemspecifika data som krävs för en korrekt ekonomikalkyl. Dessa kan importeras till gängse beräkningsprogram, för att möjliggöra en tillförlitlig kalkyl. Då ges kritikerna ingen chans.

 

Dessutom hjälper vi dig att hitta en lämplig samtalspartner som assisterar dig vid upprättande av kalkyler.

 

Vi assisterar dig gärna med råd som inbegriper individuella, ekonomiskt optimerade byggnadskoncept – så att du kan övertyga dina uppdragsgivare med en långsiktigt lyckad VKV-lösning. Du kan lita på oss!