Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Byggande av dagis och skolor är i regel förknippad med en fast budget. Vi assisterar dig med argument inför de beslutande instanserna för att försvara en komplettering eller upprustning av VKV-systemen i ditt byggprojekt.

 

Under det första planeringssteget för dagis och skolor avstår man ofta helt från att installera ett ventilationssystem. I synnerhet vid passning av mindre barn är ett ventilationssystem meningsfullt, eftersom det inte enbart garanterar en konstant hög luftkvalitet, utan också skyddar mot riskerna med öppna fönster.

 

Om detta uppmärksammas först senare, kan det leda till avsevärda merkostnader. Med vår mångåriga Know-How sörjer vi redan under planeringsfasen för att du tar hänsyn till alla viktiga aspekter och särdrag, så att inte ventilationssystemet måste kompletteras efter byggets avslutande, vilket medför kostnader och kräver tid.

 

Men om ett projekt redan har avslutats och en komplettering av ventilationssystemet behövs i efterhand, måste man lämna en ansökan till berörda instanser så att en tilläggsbudget ställs till förfogande. Även här kan vi hjälpa dig till framgång.

 

Vi ger dig råd i frågor avseende säkerheten i dagis och skolor – då har du störst chans att driva igenom ditt ärende hos de berörda kravgrupperna.

 

Därvid utgör kvaliteten hos våra produkter din säkerhet. Förvisso är också en hög budget i regel nödvändig vid utrustningar med hög kvalitet, vilket i slutänden kan kräva ett eventuellt rättfärdigande inför dina uppdragsgivare.

 

Våra prestationer och produkter uppvisar en ansenlig bandbredd av kvalitetskännetecken och ger dig således de bästa argumenten för att uppnå en töjning av budgeten:

 

  • CE-överensstämmelse enligt tyska riktlinjer resp. EU-riktlinjer 
  • Beaktande av säkerhet och förebyggande av olyckor enligt relevanta normer, lagar och direktiv 
  • Kapacitet och ljudemissionsvärden enligt genomförda, exakta mätningar 
  • Högvärdig bearbetning 
  • Samarbete med kända underleverantörer (t.ex. för motorerna) 
  • Hög servicekvalitet genom övergripande kundtjänst

 

Vi assisterar dig genom att förse dig med faktakunskaper och våra erfarenheter. Därigenom kan du bättre försvara användning av kvalitetsvaror och åstadkomma en budgetutökning hos dina uppdragsgivare. Även i detta fall gäller: Kampmann-kvalitet lönar sig.