Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Lärare och förskollärare har i regel inte fackkunskapen som krävs för att kunna bemästra komplicerade utrustningar. Med våra system är det inget problem, då våra produkter utmärker sig genom högsta kvalitet och omfattande funktioner, och dessutom är lätta att förstå och att manövrera.

 

Manövrering och reglering av VKV- utrustningar i kyrkor och andra historiska byggnader utförs ofta av mindre teknikbevandrade personer som förskolelärare och lärare.

Oavsett förkunskaper och beröringspunkter är vår VKV-utrustning framtagen att vara så användarvänlig som möjligt för de personer som brukar systemet.

 

Eftersom just de förstnämnda, mindre erfarna användargrupperna oftast måste umgås med VKV-utrustningarna vid den dagliga driften, är enkel manövrering av särskild betydelse.

 

Därför är våra produkter intuitiva att manövrera och gör att även dessa användare enkelt kan genomföra och anpassa de nödvändiga inställningarna, och snabbt kan göra sig bekanta med användandet av våra VKV-system.

 

Med kvalitetsprodukterna från Kampmann erbjuds du möjligheten att anpassa VKV-lösningarna till de individuella behoven hos olika användargrupper och därigenom övertyga dem med användarvänlighet.

 

Du kan således förlita dig på att slutanvändarna och därmed också dina byggherrar blir nöjda på alla sätt – din största chans till framtida uppdrag!