Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Genom vår mångåriga erfarenhet av planering och implementering i dagis och skolor har vi redan samlat en omfattande Know-How inom detta område. Övertyga dig själv om kvaliteten hos vårt arbete.

 

Våra referenser får dig att inse att vi anpassar oss efter de specifika förutsättningarna på plats i varje nytt i uppdrag och att vi kan uppfylla alla krav på teknisk utrustning för värme, kyla och ventilation.

 

I synnerhet vid dagis och skolor är det viktigt att kunna uppvisa motsvarande referenser, eftersom uppdragsgivaren ofta redan här är benägen att själv kontrollera dem.

Våra referenser åskådliggör hur utrustningarna för värme, kyla och ventilation infogas visuellt i lokalerna och därmed garanterar den nödvändiga säkerheten. Våra produkter är inte bara effektiva, de anpassar sig också optimalt till olika lokala krav och blir ett med sin omgivning.

 

För att dina uppdragsgivare själva ska kunna bilda sig en personlig åsikt om kvaliteten i vårt arbete upprättar vi, som en särskild service för dig, gärna kontakt med kontaktpersoner i våra referensprojekt och ger dig på förfrågan till och med möjlighet att besöka redan genomförda projekt, för att du på plats ska kunna bedöma systemen.

 

Har vi gjort dig nyfiken? Få mer projektspecifik information och foton med en överblick över våra referenser.