Produkten sparades på
anteckningslappen.
Du når anteckningslappen via den högra symbolen i menypunkten Produkter.

Beroende på storleken och nyttjandets art ställer utställnings- och försäljningslokaler helt olika krav på VKV-system. Vi har de rätta komponenterna och den matchande sakkunskapen för att assistera dig.

 

Inte enbart storlek och nyttjandesätt är väsentliga faktorer för VKV-lösningar i utställnings- och försäljningslokaler – dessutom präglas planeringen av de mest olika utgångsförutsättningar, som måste beaktas i varje detalj.

 

Bland annat måste man beakta följande särdrag:

  • Lokalernas storlek
  • Utnyttjandets art
  • Innehavarens individuella önskemål och specifikationer
  • Befintligt eller nybygge
  • Arkitektoniska krav (anspråksfull eller praktisk och funktionell)
  • Användningsspecifika krav (t.ex. genom att anordna olika temperaturzoner, hänsyn till styrning av luften och flödet i rummet eller anpassning till tryckförhållanden) Och mycket mer

 

Och inte enbart detta: Utställnings- och försäljningslokaler för näringsverksamhet byter innehavare då och då. Varje innehavare har sina egna föreställningar om rumsutnyttjande, som ska kunna tillfredsställas utan stor arbetsinsats. För att undvika att hela VKV-systemet ska behöva förnyas i sådana fall, måste man redan vid planeringen ta hänsyn till en viss flexibilitet i den rumsliga gestaltningen.

För varje utgångsläge erbjuder vi dig en individuell lösning och assisterar dig i att hitta det rätta systemet för olika betingelser –

vänd dig till oss!